Clubcompetitie

Reglement

Inleiding

Voor de Clubcompetitie 2018 is er wederom een samenwerking aangegaan tussen de KNWU en Stichting Clubcompetitie. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat het toekomstperspectief van de Clubcompetitie structureel wordt versterkt en dat deze meer (media)aandacht krijgt. Aan ploegen en organisatoren kunnen/worden door de Stichting diensten aangeboden/geleverd. In de Stichting zitten vertegenwoordigers van ploegen en organisatoren. Afstemming met de KNWU, organisatoren en ploegen over reglement- & veiligheidsaspecten, competitieverloop, wedstrijdindeling, financiën, mediaaandacht etc. vindt periodiek plaats.

De Clubcompetitie 2018 zal worden verreden als een ‘gesloten’ landelijke competitie. Aan deze competitie wordt deelgenomen door maximaal 30 ploegen (clubselecties, clubcombinatie selecties; conform het Reglement v.d. Wielrensport, art. 1.1.046.04, -05 en – 09) die, na oproep daartoe in de Officiële Mededelingen, tijdig voor deze competitie inschrijven. De clubs of clubcombinaties (in dezelfde verenigingssamenstelling) die in 2017 reeds deelnamen, zullen met voorrang worden
toegelaten tot de competitie 2018. Eventueel selectiebeleid (of aanpassing maximaal aantal ploegen eventueel in combinatie met ploeggrootte) vindt plaats door de Commissie Wegsport in overleg met Stichting Clubcompetitie.
Voorwaarden

Op grond van reglementsartikel 1.1.046.09 geldt voor clubs en/of clubcombinaties, die uitkomen in de Clubcompetitie, dat zij zich jaarlijks dienen te laten erkennen. Vóór 22 januari 2018 dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • De club(s) moet(en) aangesloten zijn bij de KNWU, waarbij een ten behoeve van de clubcompetitie samengestelde clubcombinatie een door alle betrokken clubbesturen (in ieder
  geval alle voorzitters en secretarissen) ondertekende akkoordverklaring inzake de combinatie aan de KNWU moet overleggen.
 • De selectie moet beschikken over:
  1. Een gelicentieerde wielertrainer 3
  2. Een gelicentieerde ploegleider(s). Deze functie kan ook door de trainer worden ingevuld.
  3. Een soigneur met een Nederlandse licentie.
  4. Een gelicentieerde mecanicien.
 • Het volgens de geldende tarieven te betalen inschrijfbedrag voor de ingeschreven competitie moet zijn voldaan.
 • De clubs stemmen in bij inschrijving vooraf, om deel te nemen aan alle wedstrijden in de clubcompetitie. Indien een club na aanmelding toch wegblijft bij een wedstrijd, volgt een geldboete van € 100,-
 • Voor promotionele activiteiten, beheer van de Clubcompetitie-website, het maken van foto/videomateriaal etc. betalen de deelnemende clubs vooraf een bedrag van € 200,= aan
  de Stichting Clubcompetitie. Dit bedrag wordt samen met het inschrijfgeld gefactureerd.

Inschrijfgelden

De toegelaten ploegen tot de landelijke Clubcompetitie dienen het totale inschrijfgeld voor alle competitiewedstrijden, na ontvangst van de factuur binnen de gestelde termijn aan de KNWU over te maken.
Het inschrijfgeld betreft:
€ 90,- per team voor een eendaagse wedstrijd (bij ploegen van 5 renners).
€ 200,- per team voor een meerdaagse wedstrijd (bij ploegen van 5 renners).
€ 100,- per team voor een eendaagse wedstrijd in de Finalereeks (bij ploegen van 6 renners).
€ 220,- per team voor een meerdaagse wedstrijd in de Finalereeks (bij ploegen van 6 renners).
Restitutie van het inschrijfgeld zal niet plaatsvinden, behalve wanneer een wedstrijd geannuleerd wordt.

Voor promotionele activiteiten, beheer van de Clubcompetitie-website, het maken van foto/videomateriaal etc. betalen de organisatoren vooraf een bedrag van € 350,= voor een ééndaagse en €500,= voor een meerdaagse aan de Stichting Clubcompetitie. Dit bedrag wordt ingehouden op het inschrijfgeld van de clubs.

Aanmelden

De selecties dienen vóór 22 januari 2018 geregistreerd te worden bij de KNWU met licentie voor 2018 op naam van de club. De selectie voor een club of combinatie van clubs dient minimaal uit 10 Elite/U23/Amateur renners te bestaan, waarvan maximaal 2 renners een Amateur licentie hebben.

Prijzengeld

Prijzenschema minimaal G

Ploegensamenstelling

Club(combinatie)ploegen bestaan uit maximaal 5 en minimaal 4 renners welke behoren tot de renners zoals in de aanmelding is aangegeven. Deze ploegen kunnen worden samengesteld uit clubrenners behorende tot de categorie Eliterenners, Beloften (U-23) en/of Amateurs. Per team mag maximaal 1 renner met een Amateur-licentie per wedstrijd deelnemen. CT-renners kunnen in 2018 niet deelnemen aan de Clubcompetitie, dit geldt ook voor Individueel Prof-B’s of ander soorten benamingen voor Elite/Belofte met contract. De samenstelling van een clubcombinatie kan tijdens de competitie niet gewijzigd worden. Uit de opgegeven 10 of meer renners kan een keus worden gemaakt voor de ploegensamenstelling. Gedurende het seizoen kunnen renners worden toegevoegd, mits zij niet al voor een andere deelnemende vereniging zijn uitgekomen in een clubcompetitie wedstrijd en voldoen aan alle andere genoemde voorwaarden. De deelnemende ploegen zullen (zonder samenstelling) op de site van de Clubcompetitie worden gepubliceerd.

Klassement

Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag (bij meerdaagse of etappewedstrijden aan de hand van het eindklassement) een competitieklassement voor ploegen, individuele renners en beste jongere (U-23) opgemaakt.

Ploegenklassement

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie renners in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de vast deelnemende ploegen. Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend. Indien minder dan 25 ploegen met 3 renners eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renner in de uitslag meetellen. Indien de organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt. Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van de competitie (Voorronde en een Finalereeks) wordt
deelgenomen.

De punten worden per Voorronde wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:
1. 30,1 punten     14. 12 punten
2. 28 punten        15. 11 punten
3. 26 punten       16. 10 punten
4. 24 punten       17. 9 punten
5. 22 punten        18. 8 punten
6. 20 punten       19. 7 punten
7. 19 punten        20. 6 punten
8. 18 punten        21. 5 punten
9. 17 punten        22. 4 punten
10. 16 punten      23. 3 punten
11. 15 punten      24. 2 punten
12. 14 punten      25. 1 punt
13. 13 punten

Ook dit jaar wordt 0,1 punt extra toegekend aan de winnaar (30,1) waardoor in geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal hele punten eindigen de volgorde in het klassement bepaald wordt door het aantal gewonnen wedstrijden en daarna door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. (Het kan zijn dat de computersoftware deze 0,1 punten niet kan laten zien, echter wordt hiermee wel rekening gehouden). Na de Voorronde zullen 25 ploegen doorgaan naar de Finalereeks waar een andere puntentelling geldt. Zie kop Finalereeks.

Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Individueel klassement

Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende
renners. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner, die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen door de renner, die de leiding heeft in het klassement. De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele uitslag of –bij een meerdaagse wegwedstrijd- op het algemeen individueel eindklassement van een meerdaagse wegwedstrijd:
1e plaats 100,1 punten          16e plaats 16 punten
2e plaats 80 punten              17e plaats 14 punten
3e plaats 70 punten              18e plaats 13 punten
4e plaats 60 punten              19e plaats 12 punten
5e plaats 50 punten              20e plaats 11 punten
6e plaats 40 punten .            21e plaats 10 punten
7e plaats 36 punten              22e plaats 9 punten
8e plaats 32 punten              23e plaats 8 punten
9e plaats 30 punten              24e plaats 7 punten
10e plaats 28 punten            25e plaats 6 punten
11e plaats 26 punten            26e plaats 5 punten
12e plaats 24 punten            27e plaats 4 punten
13e plaats 22 punten            28e plaats 3 punten
14e plaats 20 punten            29e plaats 2 punten
15e plaats 18 punten            30e plaats 1 punt
Ook dit jaar wordt 0,1 punt extra toegekend aan de winnaar (100,1) waardoor in geval in het klassementmeerdere renners met een gelijk aantal hele punten eindigen de volgorde in het klassement bepaald wordt door het aantal gewonnen wedstrijden en daarna door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. (Het kan zijn dat de computersoftware deze 0,1 punten niet kan laten zien, echter wordt hiermee wel rekening gehouden). Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Individueel jongeren klassement (U-23)

Het competitieklassement voor beloften komt tot stand door het opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners.
De behaalde punten in de dag uitslag worden doorberekend in het individueel jongeren klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende U-23 renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaalt in het totale aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner, die de leiding heeft in deze tussenstand, ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen door de renner, die de leiding heeft in het
jongerenklassement.

In geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal hele punten eindigen, wordt de volgorde in klassement bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden en daarna door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten.

Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Finale Clubcompetitie

De Clubcompetitie 2018 wordt verreden met een Finalereeks waar de beste 25 ploegen uit de Voorronde aan kunnen deelnemen. De Finalereeks zal bestaan uit een drietal evenementen; De GP Ploegentijdrit, De Hel van Voerendaal en het Finaleweekend. De Finalereeks wordt verreden met ploegen van maximaal 6 (minimaal 4) renners. De voorronde wedstrijden tellen echter ook mee. Aan de hand van de ploegenstand na afloop van de voorronde cyclus krijgen de ploegen punten toebedeeld (zie hieronder), die worden meegenomen naar de Finalereeks.

Puntensysteem voorafgaand aan Finalereeks
1. 80,1 punten                 14. 24 punten
2. 72 punten                   15. 22 punten
3. 66punten                    16. 20 punten
4. 60 punten                   17. 18 punten
5. 56 punten                   18. 16 punten
6. 52 punten                   19. 14 punten
7. 48 punten                   20. 12 punten
8. 44 punten                   21. 10 punten
9. 40 punten                  22. 8 punten
10. 36 punten                23. 6 punten
11. 32 punten                24. 4 punten
12. 28 punten                25. 2 punten
13. 23 punten

De GP Ploegentijdrit, de Hel van Voerendaal en de einduitslag van het Finaleweekend vormen de finalereeks. Voor deze drie evenementen wordt steeds eenzelfde puntensysteem (zie hier onder) gehanteerd.

Daarnaast houden de winnaars van een voorrondewedstrijd hun punten achter de komma, zodat dit bij gelijke stand, een verschil kan brengen in de stand. Opgeteld geldt dan de ploeg met na afloop van het Finaleweekend de meeste punten achter zijn naam als winnaar van de Clubcompetitie 2018.

Puntensysteem voor ploegen in de drie Finalereeks evenementen
1. 40,1 punten         14. 12 punten
2. 36 punten           15. 11 punten
3. 33 punten           16. 10 punten
4. 30 punten          17. 9 punten
5. 28 punten          18. 8 punten
6. 26 punten           19. 7 punten
7. 24 punten         20. 6 punten
8. 22 punten         21. 5 punten
9. 20 punten        22. 4 punten
10. 18 punten       23. 3 punten
11. 16 punten       24. 2 punten
12. 14 punten       25. 1 punten
13. 13 punten

Op basis van bovenstaande puntentelling bedraagt de weging van de wedstrijden in de voorronde derhalve 40% van het totaal en de wedstrijden in de Finalereeks tellen elk afzonderlijk voor 20% mee.

Strijdlustigste renner

Elke wedstrijd wordt een renner benoemd tot de strijdlustigste renner. Deze renner wordt net als de leiders in de klassementen na afloop van de wedstrijd gehuldigd. De strijdlustigste renner wordt uitgeroepen door de Competitieleider.

Competitieleider

Er wordt een Competitieleider aangewezen door de Stichting Clubcompetitie, die gedurende de hele reeks, het aanspreekpunt zal zijn. De Competitieleider onderhoudt contacten met de organisatoren en jury. Daarnaast roept hij de strijdlustigste renner uit en begeleidt de podium ceremonie.
Doorschuiven van leiderstruien Leiderstruien schuiven niet automatisch door bij afwezigheid van de leiders m.u.v. de onderstaande
specifieke situaties;
• Indien een leider van een klassement, 1 of meerdere klassementen aanvoert, zal hij de belangrijkste trui in koers dragen en zal de andere leiderstrui die hij heeft, gedragen worden
door de nummer 2 in het betreffende klassement. De belangrijkheid van truien gaat van de algemene leiderstrui naar de jongerentrui.
• Indien een leider in één van de 2 klassementen voor afloop van de Clubcompetitie reeks een prof A of prof B contract aanvaardt, zal hij geschoond worden uit alle klassementen waarin hij
voorkomt, behoudens zijn behaalde punten voor het ploegenklassement. De eerstvolgende renner neemt dan automatische de leiding en de leiderstrui over. Er wordt hier niet gedoeld op
een stagecontract.

Opschonen klassementen

Alle Nederlandse renners (Nederlandse nationaliteit) doen mee aan alle klassementen. Buitenlandse renners (rijdend voor een Nederlandse
club) kunnen wel punten halen, maar worden uit de individuele klassementen geschoond. Zij strijden wel mee voor de dagprijzen en komen wel voor in de dag uitslag. Punten worden niet doorgeschoven. Opschoning is enkel van kracht op de individuele klassementen.

Wedstrijden

De clubcompetitie 2018 zal worden verreden als een ‘gesloten’ competitie. Aan de wedstrijden (uitsluitend Categorie II, klasse 12) wordt deelgenomen met ploegen van 6 renners. Wedstrijden die in 2016 het predicaat clubcompetitiewedstrijd kregen, zullen ook in 2018 eerste keus zijn bij de toewijzing, mits de organisatie ook aan alle gestelde voorwaarden voldoet zulks als de spreiding van de kalender, de lengte van de koers, het tijdstip van aanvang, kwaliteit en veiligheid van de koers. Aanvang van de wedstrijden is gewenst vanaf 13.00 uur en op z’n vroegst om 12.00 uur. Lengte wedstrijden: de wedstrijden mogen niet langer zijn dan 165 km.

Rugnummers en kaderplaatjes

Er wordt gereden met vaste rugnummers en kaderplaatjes gedurende alle Clubcompetitiekoersen. Ploegen met hun rugnummers zijn te zien op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu). Indien clubs kiezen voor een combinatie of als clubcombinaties wijzigen van samenstelling, zullen zij qua nummering doorschuiven naar achteren.

Ploegleiderswagens

Bij de eerste koers bepaalt loting de volgorde van de ploegwagens in de karavaan. Na de eerste clubcompetitiekoers bepaalt het ploegenklassement de volgorde van de ploegwagens in de karavaan.

Winnaar Clubcompetitie 2018 

De winnaar van de Clubcompetitie 2018 is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement. Clubs worden niet uit het klassement verwijderd wanneer zij niet deelnemen aan alle wedstrijden. Wel ontvangen zij 20 aftrekpunten plus een geldboete van €100,- per niet gereden koers. Tevens lopen zij hiermee kans om in het volgende jaar niet deel te kunnen deelnemen.

Promotie Topcompetitie 

Naast de 7 clubs die zich automatisch handhaven in de Topcompetitie, ontvangen de 3 hoogst geplaatste club(combinatie)selecties in de geschoonde einduitslag van het ploegenklassement van de clubcompetitie een uitnodiging om deel te nemen aan de Topcompetitie in 2019. Promotie is geen verplichting. Wanneer een club geen interesse heeft, dan schuift nummer 4 uit de Clubcompetitie eindstand door. Bij meerdere clubs zonder interesse volgt de vijfde club en zo verder. Bij het afhaken van één van de zeven handhavers in de Topcompetitie van 2018, wordt deze plaats opgevuld aan de hand van de eindstand van de Clubcompetitie van het voorgaande seizoen.

Wildcards

Vanaf 2018 is er geen mogelijkheid meer om een wildcard te verkrijgen.

Wedstrijden

Zie Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2018.

Je hebt de top bereikt
onze sponsoren